Mijn persoonlijke drijfveer is mensen te laten samenwerken om het beste uit zichzelf en teams te halen. Ik probeer dit te doen door ze te laten werken vanuit hun drijfveren, elkaar te inspireren en elkaars inzichten en talenten te gebruiken. Ik heb specifieke ervaring opgebouwd in het managen van verandertrajecten en het helpen ontwikkelen van mensen en teams. Dit kan vanuit een interimrol, een coachende rol en een adviserende rol. 

Belangrijkste resultaten van mijn aanpak zijn:

 • Hogere medewerkerstevredenheid
 • Lager ziekteverzuim
 • Betere prestaties en betere dienstverlening
 • Lagere voortbrengingskosten 
 • Hogere klanttevredenheid
 •  

  In een klantgerichte organisatie wordt alleen maximale klantwaarde geleverd als de strategie, de bedrijfsprocessen en de talenten van medewerkers optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dit vraagt inzicht in de fit van medewerkers met de organisatie. Waarom werken ze bij de organisatie, wat drijft hen, wat zijn hun behoeften en hun doelen en wat zijn hun talenten? Dat is de sleutel tot bevlogen medewerkers. Ik ben continu op zoek naar de balans tussen team en individu om vanuit een inspirerende voortrekkersrol de gewenste verandering zo optimaal mogelijk te realiseren.

  Ik ben ervan overtuigd dat medewerkers, directie en management elkaar kunnen versterken als er gewerkt wordt vanuit een duidelijke identiteit die richtinggevend is. 

   

   

  Eerst wie... dan wat

  (Jim Collins)

   

   

   


   

  U kunt meer informatie vinden over FeuchteTube.org